ฮาร์ดดิสก์ คือ อะไร

ฮาร์ดดิสก์คือ อุปกรณ์ที่จุ หรือเก็บข้อมูลได้มากมาย และ ทำงานได้รวดเร็วกว่าแผ่นดิสก์หลายเท่าตัว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในขณะนี้มักจะมีขนาดใหญ่หรือมักจะประกอบไปด้วยไฟล์ต่าง ๆ มากมาย จนไม่สามารถที่จะใช้บนแผ่นดิสก์ต่อไปได้อีกฉะนั้นสิ่งที่จะมาเป็นตัวยืนในการเก็บข้อมูลจะเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้ นอกจากเจ้าฮาร์ดดิสก์นี่เอง ภายในฮาร์ดดิสก์จะประกอบไปด้วยหัวอ่าน (เขียน) จานแม่เห็ลกชนิดแข็ง และวงจรควบคุมการทำงานต่าง ๆ สำหรับควบคุมหัวอ่าน (เขียน) และจานแม่เหล็กสัมพันธ์กัน (ข้อมูลล่าสุดขณะนี้ในต่างประเทศกำลังผลิตฮาร์ดดิสก์ประเภทที่ใช้ IC เป็นตัวเก็บข้อมูลซึ่งสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ โดยไม่ต้องใช้พลังงานใด ๆ หล่อเลี้ยง และคาดว่าจะถูกนำมาใช้แทนฮาร์ดดิสก์แบบเดิมภายในอนาคตอันใกล้นี้)