การทำงานของฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์นั้นสามารถทำงานได้ด้วยหลักการเช่นเดียวกับการทำงานของดิสก์ไดร์ฟนั่นเอง มีส่วนที่แตกต่างกันเพียงสองสามอย่างเท่านั้นสื่อในการเก็บข้อมูลทั้งสองชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ในรูปของอนุภาคแม่เหล็กบนผิวของฟิลม์เหล็กออกไวด์ซึ่งเคลือบอยู่บนผิวของดิสก์ และทั้งคู่จะใช้หัวในการอ่านและเขียนหนึ่งหัวหรือมากกว่านั้นเพื่อทำการเปลี่ยนการจัดเรียงตัวของอนุภาคแม่เหล็กไปเป็นสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ (1หรือ0)เพื่อป้อนข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามกรณีของฮาร์ดดิสก์นั้นผิวของสารที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กไว้จะเป็นโลหะแข็ง (ดังที่ชื่อก็บอกไว้แล้ว) ตัวดิสก์นี้จะเก็บอยู่ในกล่องที่ปิดสนิทและมีแผ่นจานอยู่สอง สาม แผ่นที่เรียกว่า Platters

 

จากรูป... ฮาร์ดดิสก์จะมีลักษณะเป็นแผ่นจานเหมือนกับฟลอบปีดิสก์
แต่จะวางซ้อนๆกันอยู่ภายในกล่องซึ่งปิดสนิทกันอากาศเข้า
ฮาร์ดดิสก์จึงสามารถทำงานได้เร็วกว่าฟลอปปีไดรฟ์มาก

 

ความแตกต่างเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกล่องดิสก์ที่ปิดสนิททำให้ได้สภาพแวดล้อมที่ดีในการเก็บและอ่านข้อมูล และยังทำให้ผู้ผลิตสามารถออกแบบฮาร์ดดิสก์ให้มีความเที่ยงตรงแน่นอนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมหมายถึงการเพิ่มความเร็ว การเพิ่มความจุและเพิ่มความไว้วางใจได้มากอีกด้วย ผิวบนแผ่นจานของฮาร์ดดิสก์นี้จะถูกจัดเรียงกันเป็นแซกเตอร์แทร็กและไซลินเดอร์เหมือนกับฟลอปปีดิสก์นั่นเองความแตกต่างคือไซลินเดอร์ของฮาร์ดดิสก์นั้นจะประกอบด้วยพื้นผิวมากกว่าเฉพาะผิวล่างและผิวบนของแผ่นจานเหมือนฟลอปปีดิสก์ และฮาร์ดดิสก์ยังมีแทร็กมากกว่าฟลอปปีดิสก์มากด้วย ทั้งฮาร์ดดิสก์และฟลอปปีไดร์ฟจะติดต่อกับคอมพิวเตอร์ (แผ่นเมนบอร์ด) ผ่านดิสก์คอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นวงจรที่อยู่บนแผ่นเมนบอร์ดโดยเฉพาะ หรือ เป็นบอร์ดที่นำมาเสียบบนสล็อตของแผ่นเมนบอร์ดอีกทีหนึ่งตัวคอนโทรลเลอร์นี้จะทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลจากดิสก์ไดร์ฟไปยังตัวไมโครโปรเซสเซอร์และแรมมีเหตุผลอยู่สองประการที่ว่าทำไมฮาร์ดดิสก์จึงสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าฟลอปปีดิสก์
เหตุผลประการแรกก็คือความเร็วในการหมุนของแผ่นดิสก์เหตุผลประการที่สองก็คือระยะห่างที่เล็กน้อยระหว่างแผ่นดิสก์กับหัวอ่านเขียน

1. เนื่องจากแผ่นดิสก์นี้เป็นแผ่นโลหะแข็ง ดังนั้นจึงสามารถหมุนแผ่นให้ได้ความเร็วถึง 6,000 รอบต่อนาที โดยเร็วกว่าการหมุนของฟลอปปีไดร์ฟถึง 20 เท่า ซึ่งสามารถทำได้ก็แต่เฉพาะแผ่นดิสก์ที่แข็งเท่านั้น ถ้าท่านหมุนฟลอปปีดิสก์ด้วยความเร็วขนาดนั้นแผ่นดิสก์ก็จะกระพือและไม่สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้

2. เหตุผลประการที่สองที่ฮาร์ดดิสก์สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมากก็คือ ระยะที่ชิดกันระหว่างหัวอ่านเขียนกับแผ่นดิสก์คือ หัวอ่านนี้จะลอยอยู่เหนือผิวของแผ่นดิสก์เป็นระยะทางไม่กี่ไมครอนเท่านั้น ซึ่งเป็นระยะที่ชิดมากจนแม้แต่อนุภาคของควันบุหรี่ก็ไม่สามารถลอดผ่านไปได้ ระยะที่ชิดกันระหว่างหัวอ่านเขียนกับผิวของดิสก์ รวมทั้งการหมุนปผ่นดิสก์อย่างรวดเร็วนี้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลของแผ่นดิสก์ จึงทำให้ฮาร์ดดิสก์สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมากและการค้นหาข้อมูลก็ทำได้รวดเร็ว ในขณะที่การเก็บข้อมูลของแผ่นฟลอปปีดิสก์นั้นขึ้นอยู่กับการจัดรูปแบบของแทร็ก เซกเตอร์และไซลิอเดอร์ ซึ่งจะเป็นไปตามที่กำหนดโดยดิสก์คอนโทรลเลอร์ที่ทำการฟอร์แมตและชนิดของแผ่นดิสก์นั่นเอง